คลิก!!!
เพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ


คลิก!!!
เพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ


บริษัท จักรสิน สตีล จำกัด
263 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 0-2438-8000 0-2438-3003
               0-2438-4429 0-2438-5725
               0-2439-0725 0-2-439-4194
โทรสาร : 0-2439-0959
อีเมล์ : juksinsteel@gmail.com
          juksinsteel@yahoo.co.th
เวปไซต์ : www.juksinsteel.com

JUKSIN STEEL CO., LTD.
263 TAKSIN RD., BUKKALO, THONBURI, BANGKOK 10600
Telephone : 0-2438-8000 0-2438-3003
                   0-2438-4429 0-2438-5725
                   0-2439-0725 0-2-439-4194
Fax : 0-2439-0959
E-mail : juksinsteel@gmail.com
               juksinsteel@yahoo.co.th
Website : www.juksinsteel.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

ชื่อ นามสกุล
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล์
สอบถามข้อมูล
 
 
All Right Reserved 2009. JUKSIN STEEL CO., LTD.